Supplies:
KPertiet - Cardstock Bundle Cape
KPertiet - Frame Hangers No. 1
KPertiet - Black, red, crème kit
KPertiet - Curled Journal Spots No. 6
KPertiet - Starglows No. 2